BREAK THE CYCLE

Proverbs 20:22

Don’t try to get even. Trust the LORD, and he will help you.

When dealing with people you hate, try to change them positively with the power of God and with the power of your own love. Turn them into people you could like by changing your mind about them. They are not likable, alright, but why don’t you change your mind about them and teach yourself to like them and to find things that you could like about them?

ALISIN ANG BITTERNESS

Ephesians 4:31

Stop being bitter and angry and mad at others…

Do not harbor bitterness about your situation or that of your loved ones. Yung iba, may bitterness sa kanilang kapansanan at kakulangan. “Bakit kaya ako ipinanganak na kulot? Hindi tuloy ako makuhang model ng shampoo.” Puede ka namang maging model ng panghuli ng insekto. Kasi pag may pumasok na salagubang sa ulo mo, hindi na makakalabas. Wala pa lang ng ganung produkto kaya hindi ka pa nagiging model. Maghintay ka lang. “Bakit kaya ipinanganak akong mahirap?”, “Bakit ako maraming peklat?” “Bakit ako ganito, ganun?” Bitterness ang laman ng puso dahil naiinggit.

LEAVE OTHERS ALONE

Ephesians 4:2

Patiently put up with each other and love each other.

Aloneness can be very helpful. It can bring back peace, balance and sanity. Let people rest from your presence and enjoy your absence. Paminsan-minsan, bigyan naman natin ng magandang regalo ang mga taong malapit sa atin. Yung regalo na wala tayo sa paligid nila. Dahil kahit gaano tayo kaibig-ibig at kanais-nais, kailangan din ang taong magpahinga mula sa ating presensya. Hindi yung lagi na lang tayong kasa-kasama, kabu-kabuntot at kadikit.

CONNECT

Ecclesiastes 4:10

If you fall, your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble.

Kung may pera kayo, maraming panggastos at gusto nyong magbiyahe, bumili kayo ng makakasama. Ilibre nyo yung kapatid nyo o yung pinsan nyo para may kasama kayo. Kaysa nakatipid nga kayo, nag-iisa naman kayong tatlong oras na nag-aabang doon sa terminal. ‘Tapos siyam na oras kayong kakalug-kalog sa eroplanong mag-isa. Pag may turbulence, wala ka man lang mahawakang kamay. Kung lalagpak ang eroplano, wala ka man lang kayakap. Nung makita ang bangkay mo, unan ang nakitang kayakap mo.

SEEK GOD’S TOUCH

Matthew 9:28-30a

After Jesus had gone indoors, the two blind men came up to him. He asked them, “Do you believe I can make you well?” “Yes, Lord,” they answered. Jesus touched their eyes and said, “Because of your faith, you will be healed.” They were able to see…

Talagang alam ng Panginoong Hesus kung ano ang pangangailangan ng tao. Iba talagang klase ang kanyang sensitivity to people’s needs. He knew the value of touch. Pinag-aralan ng Touch Research Institute of Miami kung ano ang epekto ng himas, hilot at masahe sa tao. At ano ang kanilang nakita sa matagal nilang pagsusuri?