MAG-DETOX

John 11:33, 35

When Jesus saw that Mary and the people with her were crying, he was terribly upset…Jesus started crying.

Maraming tao ang maagang namamatay kasi hindi sila marunong magbulalas ng kanilang gustong ibulalas. Lalo na ang mga kalalakihan na hindi makapagpakita ng tunay damdamin, hindi makaiyak at nagtitigas-tigasan. But dignity is showing and expressing feelings of happiness, sadness, and even fears. Hindi nababawasan ang pagkalalaki kung nagpapakita ng damdamin.

SIMULA AT WAKAS

Ecclesiastes 7:8

Something completed is better than something just begun…

Siempre, gusto sana nating mabuhay man lang sana ng seventy years, seventy-five or eighty na, bonus pa. Pero kapag niloob na ng Dios at yan ay nakatakda, luwagan ang dibdib sapagkat kahit sikipan mo at pigilan mo, wala ka na ring magagawa. Nangyayari rin. So bakit makikipaglaban sa isang kapangyarihang hindi mo naman kayang salungatin?

THE BODY AS PRISON

Genesis 3:22

The LORD said, “These people now know the difference between right and wrong, just as we do. But they must not be allowed to eat fruit from the tree that lets them live forever.”

Death sets man free. Nagpapalaya ang kamatayan. Pinapalaya mula sa katawan, sa alabok, o sa lupa ang espiritu ng Dios na unang-una ay ibinigay sa tao, subalit dahil sa kasalanan, nakulong sa isang katawan na hindi karapat-dapat pagsidlan nang matagal. Sin has turned our temple, meaning our body, into a prison. Dapat sana ang katawan ng tao na nilikha ng Dios ay maging bintana, pinto, daluyan, at daan nya patungo sa Paraiso. All the senses of the body were given by God to be our entry point into a sensuous paradise that he has created for us. But the very same door that should have been used for the entry of God-approved and God-designed pleasure into our lives was used by Satan as the entry point for corruption.

CONTROLLED KA BA?

Matthew 12:47-49

Someone told Jesus, “Your mother and brothers are standing outside and want to talk with you.” Jesus answered, “Who is my mother and who are my brothers?” Then he pointed to his disciples and said, “…Anyone who obeys my Father in heaven is my brother or sister or mother.”

Isa sa mga pinakamahihigpit at kung minsa’y napakalupit na sistema noong panahon ng Panginoon na nagpapahirap sa tao ay yung family system. Inutos ng Dios na igalang ang mga magulang pero nadala ng mga tao yan sa sobrang extreme na wala nang kaboses-boses o kara-karapatan ang mga anak. Ang mga matatanda na lang ang nagpapaandar ng buhay ng lahat–kung sino ang mapapangasawa mo, kung ano ang gagawin mo, talagang kinokontrol.

TANGGAPIN NA LANG

1 Corinthians 15:10

But God treated me with undeserved grace! He made me what I am, and his grace wasn’t wasted…

Kung puede lang sigurong magpalit-palit tayo ng baha-bahagi ng ating katawan, hindi na tayo titigil ng kahihiram ng iba. Hindi naman masama na gusto ng taong ayusin ang sarili nya, pero para sumaya, tanggapin natin kung sino tayo. At hindi lang tanggapin ha? Pasalamatan ang Dios na tayo ay tayo. Tanggapin maging ang ating mga tinatawag na kakulangan, and then begin from there. Let’s improve up to a point, pero hindi kailangang baguhin lahat. Kasi, ang totoo, hindi na tayo titigil sa kapapalit ng ating anyo. We do not need to be somebody else. We just need to be the better version of ourselves.