DIVINE REMINDERS

Psalm 121:1-2
I look to the hills! Where will I find help? It will come from the LORD, who created the heavens and the earth.

To “look up to the hills” is really a figure of speech. Many people lift up their eyes to the clouds or to look at the rain. Some people can even remember God by looking into a microscope. Dapat mayroon kang ganung ritwal sa buhay. Tuwing nakakakita ng maraming pagkain, naalala mo ang Dios. Mayroon naman na tuwing kikilos siya at malusog, naaalala rin nya ang Dios dahil naikukumpara nya noong siya ay halos malumpo at hindi makalakad. Ano’ng nagpapaalala sa atin sa Dios? What do we do to physically and symbolically remember God?

HINDI IKAW SI SUPERMAN

Mark 10:18
Jesus replied, “Why do you call me good? Only God is good.”

Walang taong Superman! Huwag nating papaniwalain ang isang tao na siya ay isang superhero, o isang super holy man or woman. Naniniwala tayo sa kanyang talino. Humahanga tayo sa kanyang prinsipyo at paninindigan. Bilib tayo sa kanyang honesty at integrity. Nai-inspire tayo sa kanyang sipag at tiyaga. Pero huwag natin siyang papaniwalain na siya ay invincible dahil pahihirapan natin siyang panindigan ang monumentong ginagawa natin para sa kanya. Siya man ay masasakal at malulunod sa ganyang expectation.

KUNG KALOOBAN NYA

Psalm 62:5
Only God gives inward peace, and I depend on him.

Noong araw, bago may sabihin ang mga matatanda lalo na’t medyo magdi-disagree, nagpapasintabi muna sila at humihingi ng paumanhin. “Mawalang galang na po.” Kung sa kapwa tao ay nagpapasintabi tayo, “Hindi naman po dapat na ako’y marinig pero ito po ang aking abang ideya” bakit kapag nagdadasal tayo sa Dios ay ganito: “Lord, ibigay nyo sa akin ito now”? Parang alam na alam na natin talaga kung ano yung mabuti sa atin at mas marunong pa tayo sa Dios. Dapat, “Lord, kung kalooban nyo po sana at kung mabuti sa akin ito. Pero kung hindi po, kayo pa rin ang masunod.” Yun ang essence ng prayer.

LEND YOURSELF

Mark 10:45

“The Son of Man did not come to be a slave master, but a slave who will give his life to rescue many people.”

Halos lahat ng pinakamatatayog na mga gawain na paglilingkod sa kapwa ay hindi economically profitable. Kaya karamihan ng gumagawa ng ganitong paglilingkod ay mga volunteers. Magvo-volunteer ka na magtanim ng mga maliliit na buto sa mga nakakalbong gubat, maglinis ng mga sapa, ilog at dagat, mag-alaga ng mga bata sa bahay-ampunan, magpakain ng mga matatanda sa home for the aged. At dapat sa buhay na ito, hangga’t kaya ng ating katawan, mayroon tayong sinasalihang volunteer work not for our personal benefit but for the benefit of others, the environment, and even the kingdom of God.

MINISTRY OF COMPANIONSHIP

Ecclesiastes 4:9-10

You are better off having a friend than to be all alone, because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall, your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble.

Generosity goes a higher notch when we also engage in giving time, attention and companionship. Hindi ba magandang maging volunteer to be a companion to someone? Para kung mayroong kaibigan o kapatiran na nalulungkot, naiinip, nababagot, naguguluhan, gusto nang tumalon sa Ilog Pasig pero nangangailangan lang pala ng kasama ay maging available tayo. Maraming pinagdadaanan ang tao at ang mahirap kung minsan ay wala naman siyang makasama at makausap. Walo nga ang anak, nasa abroad naman lahat. Gustong makausap ang asawa, pero nasa trabaho naman. Busy rin ang mga kapatid sa kani-kanilang pamilya. Giving time to those who need companionship is one of the greatest charities.

OUR TRUE FAMILY

Hebrews 2:11

Jesus and the people he makes holy all belong to the same family. That is why he isn’t ashamed to call them his brothers and sisters.

Sino ba talaga ang nag-aalaga at nagtitiyaga sa atin hanggang wakas? Ang pamilya. Kaya dapat laging mabuti sa pamilya. Sa katanghaliang tapat ng inyong buhay kung kailan kayo malakas, maganda at maraming kinikita, mahalin nyo ang pamilya nyo. Tangkilikin nyo sila. Huwag nyong tatalikuran o iiwanan. Kasi sa inyong pagtanda, sila rin ang magtitiyaga sa inyo.