Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

John 2:9b-10 (NIV)

He (the man in charge of the feast) called the bridegroom over and said, “The best wine is always served first. Then after the guests have had plenty, the other wine is served. But you have kept the best until last!”

Sa kauna-unahang himala ng Panginoon ay magkakaroon tayo ng clue sa magiging buong tema ng kanyang ministry – the practical, useful and simple. Hindi malaking theological issue yung himalang ginawa nya sa isang kasalan sa isang maliit na baryo. It was about improving an otherwise bad situation.

Christians can also turn water into wine now as Christ empowers and commands us to do greater things (see John 14:12). Puede nating pagandahin ang isang pangit na sitwasyon. May magkagalit, sasali kayo, magkakasundo sila. May dinadatnan kayong pamilyang nagugutom, may dala naman kayong pansit. May nadidiliman ng isip, ipinanalangin ninyo, binigyan ng payo, binasahan ng Biblia, naliwanagan siya. You turned a bad situation into a good one. Ganyan ang halaga ng mga anak ng Diyos. Kahit saan sila dumapo, tumuntong, dumating, gumaganda ang sitwasyon.

Ano’ng mga kagipitan at kasalatan ng kapwa ang nagkaroon ng kasiyahan dahil pumasok tayo sa eksena? Ano’ng mga sigalot ang nagkaroon ng kaayusan dahil tayo’y namagitan? We can and we should be ready, willing and able to help the needy, to give good things to people, to improve situations, and to turn ordinary things into special ones. Kaya mag-isip-isip tayo kung ano’ng water ang dapat gawing wine.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.