Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

1 Corinthians 12: 7, 11

The Spirit has given each of us a special way of serving others. But it is the Spirit who does all this and decides which gifts to give to each of us.

Ang Espiritu ng Dios ang nagbibigay ng spiritual gifts sa lahat. Siya rin ang nagpapasya kung sino ang may ganitong talent o skill. Ang taong ito ang magiging talented sa ganitong larangan, ang taong ito sa ganoon para pag nagsama-sama sila, kumpleto ang komunidad. So ang dapat nating inaalam: Ano ang aking galing, ang aking talent, ang resources ko ngayon?

Hindi tayo pinaghahanapan ng Dios ng higit sa kaya natin kaya huwag nating pinipilit kayanin yung hindi kaya. Pero huwag nyo namang huwag kayanin yung kaya. At sino ang marunong na tao? Yung inaalam kung ano ang kaya nya at hindi ayon sa kapangyarihang ibinigay ng Dios. Pareho lang ang premyo nila. Ang sabi ng amo sa parable of the talents, “Come and share your master’s happiness and I’m going to give you a lot more.” Ganoon ang hinahanap sa atin ng Dios.

Kung singer ka, ang hinahanap sa iyo ay kanta. Kung preacher ka, yung preaching mo. Kung usherette ka, yung ushering mo. Yung ibinigay sa iyo, yun ang hahanapin sa iyo. At hindi nya hahanapin yung bunga ng iba dahil marunong naman ang Dios. Hindi naman siya unfair. So stick to what you are. Stay in your place. Lumagay ka sa lugar. Do not envy anybody. Do not achieve what others achieve but do what God gives you. Matutuwa rin siya at magbibigay siya ng gantimpala.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.