Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Proverbs 22:1

A good reputation and respect are worth much more than silver and gold.

Matagal bago makabuo ng magandang pangalan, reputasyon at kredibilidad. Binabanggit pa lang ang pangalan mo ay nagbubukas na ang pinto at hindi ka napahihindian. Ibig sabihin nito, nakapagpundar ka na ng napakaraming goodwill. Kaya, iniingatan dapat kung kanino ipinagagamit ang pangalan. Mainam na ipagamit yan sa mga good and worthy causes.

Yung “Sabihin mo sa judge, pamangkin kita. Piringan nya ang batas para huwag ka nang maparusahan.” Yung nahuli ka ng traffic officer, may ilalabas kang business card ng isang pulis o kung sino mang pulitiko, pirmado pa nya para hindi ka hulihin. Yung pulitiko naman bigay nang bigay ng card, “Ipakita nyo yan pag nahuli kayo, gamitin nyo ang pangalan ko.” Yung mga kagalang-galang na doktor na pagmumukhain kang may sakit kahit wala naman. Maling paggamit at pagpapagamit yun ng pangalan. Kailangang ginagamit sa tama para sa ikabubuti ng kapwa at hindi para sa mga masasamang gawa.

Huwag na huwag nyong ipapahiram ang pangalan nyo sa mga nang-aabuso, lalo na sa mga kamag-anak na ginagamit na sangkalan ang pinaghirapan nyong pangalan. Sila ang mga nagyayabang at humihingi ng kung anu-anong mga pribilehiyo e wala naman silang ginawang mabuti sa buhay kundi makisilong at maki-angkas sa ningning ng pangalan ng iba. It’s wrong.

Doon naman sa pinagkatiwalaang gamitin ang pangalan ng iba, be responsible. Deserve the privilege. Pagka may nagrekomenda sa inyo sa isang trabaho, galingan ninyo. Kasi nakataya yung reputasyon ng nagrekomenda pagka hindi maganda yung performance nyo. Huwag sirain ang pangalang hiram lamang, lalo na at ipinagkatiwala sa inyo.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.