Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

2 Corinthians 12:7 (NIV)

To keep me from becoming conceited…there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me.

Hindi sinabi kung ano yung “thorn in my flesh,” pero ayon kay Paul, “Para iwasang maging mayabang ako, binigyan ako ng Dios ng isang kalagayang laging magpapahirap ng buhay ko. Ilang beses kong idinalangin sa Dios na tanggalin ito, pero hindi nya tinanggal kaya tatanggapin ko na lang.” Bakit hinayaan ng Dios, halimbawa, na matadtad ka ng peklat? Baka kung ang kinis ng balat mo, ipaghampasan mo yang mga legs mo sa lahat ng sulok ng lungsod. Mabuti na yung walang natutukso sa iyo. Hindi ka napapariwara. Kaysa sa pinaghahangaran ka ng lahat ng lasing na dumadaan at napapahamak ka.

Mayroon tayong mga limitasyong inirereklamo sa Dios, “Bakit nyo ako ginawang ganito? Hindi nyo yata ako mahal.” Mahal ka nya kaya nilagyan ka ng limitasyon. At nilinaw sa atin yan ni Paul: para hindi siya yumabang, binigyan siya ng kapintasan o kahinaan. Inililigtas ang ating espiritu sa mga mas delikadong panganib pa. Marunong ang Dios.

People with great gifts, talents and powers have built-in weaknesses that serve as their protection. May fuse ang bahay at may circuit breaker ang building para kapag mayroong maling lakas ng kuryenteng pumasok at baka masunog ang bahay o building ay magti-trip yung fuse. Hindi nya papadaanin yung kuryente. Ganun din tayong mga tao. Mayroong hangganan ang kakayahan. Nilikha ng Dios na may ganung limitasyon. Kaya huwag tayong magdaramdam. Sabi ni Paul, “Sa ikabubuti ko ito dahil mahal ako ng Dios.” Tanggapin natin ito at maging mapagpasalamat.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.