Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Luke 6:41

“You can see the speck in your friend’s eye. But you don’t notice the log in your own eye.”

Pag naiinis tayo, nag-iisip-isip ba tayo na maaaring nasa atin ang problema? Kadalasan, ang sasabihin natin, “Siya ang may problema kaya siya nakakainis.” Ngunit sinasabi ni Lord, “Bago mo tingnan yang puwing ng kapwa mo, tingnan mo yung troso sa mata mo” pag tayo ay magagalitin at maramdamin. Ayaw nyang sinisisi natin agad ang kapwa. Tingnan muna natin ang ating sarili.

Nagkagalit ang asawa mo’t ang nanay mo.

“Bakit kayo nag-away?”

“Kasi ang nanay mo, aswang.”

May dalawang empleyadong nag-away at tinanong ng boss yung isa,

“Ba’t kayo nag-away?”

“Selfish po siya e. Proud siya.”

Laging mali yung iba. Pati sa ating mga kamag-anak, makikita ito. Wala pa akong nakitang magulang na nagsabing “Napasama yang barkadang yan dahil sa anak ko.” Laging “Napasama ang anak ko dahil sa barkadang yan.” Yun din ang sinasabi ng ibang nanay. “Napasama yung anak ko dahil sumama sa anak ni ganoon.” Si ganoon naman ang sasabihin, “Napasama ang anak ko dahil sumama sa anak nire.” Kumakampi tayo kaagad dahil siempre, laging kawawa ang mahal natin.

Ang turo ng Panginoon, “You hypocrite, look at yourself first.” Kung wala sa katotohanan yung mahal ninyo sa buhay, hindi ninyo siya dapat kampihan. Let us pay serious attention to the plank in our own eye, and, may I add, to the planks in the eyes of our loved ones. Let us look in the mirror and see the realities about ourselves. Let us really know ourselves from the point of view of God and His word.

 

 

 

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.