Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Proverbs 12:10

Good people are kind to their animals…

To love and be loved is such a wonderful feeling. At lahat naman tayo, at one point or another, naranasan natin yan. Kung mayroon mang magsasabing wala namang nagmamahal sa kanya, siguro konting-konti lang yun. At kung talagang walang nagmamahal sa inyo, siguro wala kayong aso.

It is such a delight to have a dog around. A dog will give you unconditional love. It is the only entity in your househould that is always happy to see you come home. Always. Hindi kayo sinisimangutan, hindi kayo dine-deadma, hindi kayo ini-ignore ng aso. Lagi siyang masaya tuwing dumarating kayo. Hindi matapus-tapos ang pagkawag ng buntot.

Ang asawa nga hindi laging masaya kapag umuuwi kayo, di ba? Lalo na at bising-busy sa trabahong bahay. Sana mamaya pa siya dumating. E bigla nang dumating si mister. Ay, naku, naabala na ako. Nag-aayos pa naman ako ng cabinet. Heto na naman ito at hihingi ng kape. Kahit mga anak hindi naman laging masayang dumarating ang mga magulang lalo na at may ginagawang kabulastugan. Mamaya pa sana dumating si Mama pagkatapos naming manood ng video.

Hindi ganyan ang aso. Lagi yang masaya maamoy pa lang kayo. Malayo pa lang, kumakahol na dahil excited. Kaya kung talagang desperado na kayo sa magmamahal at wala naman talagang dumarating, mag-alaga kayo ng aso. Pero kung may aso na kayo at may nagmamahal pa sa inyo, doble ang kaligayahan sa buhay.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.