Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Psalm 103:13-14

The LORD is kind to all who worship him, because he knows we are made of dust.

Tayo ay mga alikabok. Ibig sabihin, hindi perfect. Kahit ikaw ay mag-aasawa, tatandaan mo na ang pakakasalan mo at ang tinatanggap mong mapapangasawa ay alikabok. Yung nanay mo ay alikabok. Yung asawa ng kapatid mo ay alikabok. Yun pa lang ang huwag mong lilimutin, mababawasan na ang frustration mo pag nabibigo ka na sa kanila. Nagkakamali sila o kaya ay nagmumula sa kanila ang mga problema natin. Mas mataas ang kinalalagyan nung expectation natin, mas masakit ang pagbagsak pagka tayo ay nabigo. In our human relationships, we hope for the best but we prepare ourselves for the worst.

Pagka tayo ay pinagtaksilan ng ating girlfriend, boyfriend, wife, husband, business partner o kaibigan, talagang malulungkot tayo. Sino bang tao ang sumasaya kapag siya’y pinagtaksilan ng pinagkakatiwalaan? At tandaan natin, ang mga taong pinagkakatiwalaan lang natin ang puedeng magtaksil sa atin.

Pero pagka mahal natin ang isang tao, we should learn to accept that human being lang siya. Dahil tao nga siya, magkakasala yan, magkakamali at magkukulang. Magkakaroon ka ng frustration. Bago pa man dumating yun, decide to accept the humanness of your friend, your relative and your loved ones.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.