Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Ezekiel 16:49 (NIV)

Now this was the sin of your sister Sodom: She and her daughters were arrogant, overfed and unconcerned; they did not help the poor and needy.

Tuwing binabanggit ang Sodom at Gomorrah, laging nakakabit na kasalanan ng mga bayang ito ang sexual immorality. Natatakpan tuloy ang tunay na ikinapoot at ikinagalit ng Dios sa kanila: ang sobrang pagmamahal at pagpapasarap sa sarili, ang pagiging mapagmataas at ang hindi paglingap sa mga nangangailangan. Kataka-taka naman talaga na sobrang nabibigyan ng religious concerns ang mga kasalanang may kinalaman sa sex. Pero napapalusot natin yung imoralidad na may kinalaman sa pride, pagsisinungaling, pagnanakaw, panloloko, at paninirang-puri. Galit na galit tayo at laging nagngingitngit sa mga sexual sins, at bagama’t hindi naman talaga commendable ang mga ito, hindi naman laging yan ang pinagagalitan ng Dios. Marami pa.

Siguro, sa pagtatakip natin sa ating ibang mga kasalanan, nakakahanap na lang tayo ng ibang mapagdidiskitahan kaya ang lagi nating gustong batuhin ay yung mga taong katulad ng babae who was caught in adultery. Pero hindi ba dapat din na batuhin yung mga taong proud, mga tao na puedeng tumulong sa kapwa pero ipinagkakait ang kanilang mga tulong, nagmamataas, nandadaya sa negosyo, o yung nangsu-swindle?

Ano ang tunay na atraso ng Sodom? Sa kanyang pag-unlad at pagiging makapangyarihan, nalimutan nyang kalingain ang mga kapuspalad. Huwag nating gawing visible target lagi ang mga sexual sins at maging bulag sa pangangailangan ng kapwa.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.