Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Proverbs 25:21-22

If your enemies are hungry, give them something to eat. And if they are thirsty, give them something to drink. This will be the same as piling burning coals on their heads. And the LORD will reward you.

Ang mga taong nagpapatawad lang ang nakakalimot. Habang hindi natin pinapatawad ang isang tao, hinding-hindi natin siya malilimutan. Tayo ang kawawa. Forget the feelings. It’s impossible to forget people unless you have amnesia, but you can forget the feelings. Yung feelings na masama. Be free from these. Turn them into people you could like by giving them positive influence. Nakakainis pala sila, nakakamuhi pala sila, e di subukan natin silang baguhin para maging nakakatuwa na sila. One of the greatest victories is when you are able to turn an enemy into a friend. When we are able to turn somebody unlikable to somebody lovable that they color and spice up our life, we really have won.

Pakainin sila kung gutom, painumin kung nauuhaw. Hindi man agad-agad ang resulta nyan, pero kung lagi nating gagawin, mahuhulog din ang loob nila sa atin. Hindi na tayo iinisin at baka mahalin pa tayo. Yun ang tunay na panalo. Yung gutom, pag lalong ginutom, babangis lang yun at baka tayo pa ang kainin. Gipit na, ginipit pa natin lalo at kung nangangailangan at hindi natin tinulungan, magtatanim ng sama ng loob yan at maghihintay lang ng pagkakataong gumanti. Pero yung kaaway na mortal, biglang nagipit, nangailangan ng dugo at tayo mismo ang nag-donate ng dugo, paano pa nya tayo kakamuhian?

Laging panalo kapag nagpapatawad at lumilimot sa hinanakit.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.